Przejdź do treści Przejdź do menu

Święto Konstytucji 3 Maja

03-05-2021 5:59

230. rocznica Konstytucji 3 Maja. Uchwalenie ustawy zasadniczej było największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792. Historyczna sesja połączonych izb obradowała 3 maja 1791 na Zamku Królewskim. Autorami projektu konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski i ks. Hugo Kołłątaj. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej oparto na koncepcji zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz.