PLENERY

Uczniowie klas artystycznych często poszukują inspiracji dla swoich dzieł na łonie przyrody. Okazją do ich odkrywania są plenery malarskie, które pozwalają połączyć formy pracy warsztatowej z zabawą i wypoczynkiem. Tworzenie w plenerze umożliwia uczniom uchwycenie natury i jej piękna o różnych porach dnia. Tak więc zabawa w impresjonistów stwarza także warunki  do wnikliwej  analizy umiejętności artystycznych i ich oceny.
Coroczne wyjazdy na plenery towarzyszą nam od powstania klas artystyczno – humanistycznych, tworzą nierozerwalną całość procesu edukacyjno – wychowawczego. Są one niewątpliwie dużą atrakcją, urozmaicającą zajęcia artystyczne. Dają możliwość wspólnego spędzania czasu, integracji, zabawy i poznawania samych siebie.
Plenery stanowią niebywałą okazję do kształtowania zmysłu obserwacji, wyczulenia na nastrój i piękno krajobrazu Beskidów. W przepięknej scenerii gór i budynków architektury wiejskiej młodzież tworzy swoje „małe dzieła sztuki’’.
Celem zajęć w plenerze jest nie tylko rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów, lecz także zaszczepianie w młodych zamiłowania do piękna naszego regionu, uwrażliwiania ich na różnorodność i bogactwo tradycji „ naszej małej ojczyzny’’.
Po każdym plenerze młodzież ma możliwość zaprezentowania swoich prac rodzicom, nauczycielom, kolegom i koleżankom na wystawach i wernisażach, które odbywają się co rok na terenie szkoły i poza nią.