Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

INTEGRACJA

   Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej zaprasza młodzież z orzeczeniami do kształcenia specjalnego (uczniowie  niepełnosprawni: uczeń słabosłyszący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), z zaleceniem kształcenia w klasie integracyjnej do podjęcia nauki w naszej szkole.

   Kandydaci niepełnosprawni do oddziału integracyjnego mają obowiązek zalogować się do systemu elektronicznego, ale nie są przyjmowani na podstawie  ilości  punktów, tylko orzeczenia do kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

   Jesteśmy szkołą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia integracyjnego. Taki system kształcenia i wychowania prowadzimy od 1994 roku. Niska liczebność klas integracyjnych (od 15 do 20 uczniów) znacząco poprawia warunki i efektywność nauczania. Zapewniamy także profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

   Ponadto szkoła posiada nowoczesne wyposażenie rehabilitacyjne oraz wykwalifikowaną kadrę, odpowiednio zaprojektowane sale lekcyjne, które pozwalają na komfortowe poruszanie się uczniów niepełnosprawnych, odpowiednie sprzęty umożliwiające przemieszczanie się uczniów z problemami ruchowymi. Szkoła wyposażona jest także w windy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny

(33) 811-92-21, 811-61-99