BASEN

KOMUNIKAT

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 2016) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej informuje, że według aktualnych badań woda w małym i dużym basenie spełnia wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Szczegółowe
wyniki badań dostępne w dziale administracyjno-gospodarczym placówki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów baseny szkolne są otwarte od 15 lutego 2021 roku.

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni