BASEN

KOMUNIKAT

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 2016) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej informuje, że:

- według aktualnych badań stwierdzono przekroczenie normatywu w badaniach wody na małym basenie z dnia 04.03.2020 r. Przekroczenie parametru w systemie cyrkulacji – liczba mikroorganizmów. Podjęto działania naprawcze - terapię chlorem.

- od września 2019r. duży basen jest w trakcie modernizacji.

Szczegółowe wyniki badań są dostępne w dziale administracyjno-gospodarczym placówki.

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni