Przejdź do treści Przejdź do menu

BASEN

KOMUNIKAT

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 2016) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej informuje, że według aktualnych badań woda w małym i dużym basenie spełnia wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Szczegółowe
wyniki badań dostępne w dziale administracyjno-gospodarczym placówki.

Mały basen jest nieczynny.

Duży basen jest czynny tylko dla uczniów posiadających licencję polskiego związku sportowego Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 19.03.2021 roku, rozdz. 3 § 9 pkt.2b.

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni