RADA RODZICÓW

 

Przewodnicząca: Monika Zielińska (1bL)
Skarbnik: Monika Ciszek - Skwierczyńska (1aL)
Księgowa: Anna Gustof (2bL3)
Protokolant: Agnieszka Fuga (2bL4)