RADA RODZICÓW

 Przewodnicząca: Magdalena Łukasiewicz

Sekretarz: Dorota Wątroba

Skarbnik: Elżbieta Kosakowska - Niebrój

Księgowa: Ilona Dobija