UWAGA!!!

11-03-2020 13:10

UWAGA!

- zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku - Białej będą zawieszone od 12 marca 2020r na 2 tygodnie (do 25 marca 2020r);  

- 12 i 13 marca br. to dni, w których w Szkole Podstawowej nr 36 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

- od 12 marca br. uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego nie przychodzą do szkoły

- od poniedziałku, 16 marca br. wszyscy uczniowie nie przychodzą do Zespołu Szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

- Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu (przekazywane za pomocą mobidziennika oraz platform edukacyjnych).

- śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez mobidziennik. https://www.gov.pl/web/edukacja