INFORMACJE MEN

Harmonogram egzaminów i rekrutacji

– nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem

funkcjonowania szkół i placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne