NOWY ROK

01-01-2021 0:00

"Nowy Rok się zbliża, cichutko nadchodzi, powoli stąpa po śnieżnych dywanach"

Przynosi nadzieje i nowe początki …

.

Szczęśliwego i pomyślnego roku 2 0 2 1

.

"Bajka o Starym i Nowym Roku"  

Ludwik Jerzy Kern

a

O jednej porze,

Raz do roku,

W zimowej nocy ciemnym mroku,

Gdzieś,

Gdzie nie sięga ludzki wzrok,

Schodzi się z rokiem rok.

Jeden jest wielki,

Z siwą brodą,

Drugi jest mały,

Z buzią młodą,

Czyli, by rzec innymi słowy:

Jeden jest Stary,

Drugi Nowy.

Gwiazdy, jak świeczki lśnią na niebie,

A oni stoją obok siebie.

Coś sobie mówią, patrząc w oczy,

Ale nikt nie wie, o czym.

Potem w ciemności słychać kroki...

To się rozchodzą oba roki.

W całkiem przeciwne idą strony.

Stary, znużony i zmęczony,

Nowy, o jasnych, złotych lokach,

Wesoło sobie mknie w podskokach.

Po chwili

Cichnie odgłos kroków

W zimowej nocy ciemnym mroku,

Gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie

I robi się na świecie jaśniej,

I znika czarnej nocy cień,

I wstaje nowy, jasny dzień,

I budzisz się, przecierasz wzrok,

I witasz - Nowy Rok.