Przejdź do treści Przejdź do menu

NA POMOC DZIKIM ZWIERZĘTOM

04-02-2021 18:33

Ośrodek Rehabilitacji Mysikrólik - Na Pomoc Dzikim Zwierzętom jest w dużej mierze szpitalem dla zwierząt, niosącym pomoc, dającym schronienie i możliwość powrotu do natury. Celem Ośrodka, zaraz po ratowaniu życia zwierząt, jest ich rehabilitacja i przywrócenie do naturalnego środowiska.

Ośrodek Rehabilitacji Mysikrólik - Na Pomoc Dzikim Zwierzętom to miejsce, gdzie zwierzęta mogą w odpowiednich warunkach wrócić do sił, wyleczyć rany i „wrócić do domu”. Kiedy poszkodowane zwierzę wymaga specjalistycznego działania  lub transportu, ośrodek rusza z interwencją.

Czym jest ośrodek rehabilitacji zwierząt?

Ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka, w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego

Czy należy pomagać dzikim zwierzętom?

Bezwzględnie tak, ponieważ wiele dzikich zwierząt cierpi i umiera, żyjąc w otoczeniu człowieka. Ranne, chore i osłabione, nie mają żadnych szans. Nie ma powodu, by odmówić im pomocy i zignorować ich cierpienie. Każdorazowo należy jednak wcześniej wnikliwie ocenić sytuację, biorąc pod uwagę biologiczną naturę danego gatunku.

Jak należy pomagać dzikim zwierzętom?

Jeśli znajdziemy zwierzę, które potrzebuje naszej pomocy należy zawiadomić o tym odpowiednie służby. Instytucją „pierwszego kontaktu” jest gmina. Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta to organy, które w zakresie zadań własnych mają sprawy ochrony przyrody oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do czasu przyjazdu osób interweniujących naszym zadaniem jest pomoc zwierzętom, tak by nie stała im się krzywda. Wskazane jest również, aby pozostać na miejscu do czasu przyjazdu osób, które udzielą pomocy. 

Pomagajmy!

Fundacja Mysikrólik – Na Pomoc Dzikim Zwierzętom
ul. Admiralska 10
43-300 Bielsko-Biała
Nr konta: 86 1540 1261 2010 3452 2200 0001

.