Bieżący tydzień: 22 czerwca - 28 czerwca
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
wf
6 f - Jodko M. (H3)
mat
6 f - Żurawska A. (104)
j.polski
6 f - Herma E. (104)
plastyka
6 f - Hurkała E. (211)
religia
6 f - Bobkiewicz-Braszka I. (104)
wf
6 f - Jodko M. (H3)
j.polski
6 f - Herma E. (104)
ang
6 f - Borowska D. (104)
religia
6 f - Bobkiewicz-Braszka I. (101)
ang
6 f - Borowska D. (104)
j.polski
6 f - Herma E. (104)
j.polski
6 f - Herma E. (104)
hist
6 f - Żyrek J. (208)
biol
6 f - Szczugiel B. (40)
technika
6 f - Ceglik A. (115)
mat
6 f - Żurawska A. (104)
hist
6 f - Żyrek J. (208)
mat
6 f - Żurawska A. (117)
mat
6 f - Żurawska A. (104)
mat
6 f - Żurawska A. (104)
ang
6 f - Borowska D. (104)
muz
6 f - Veltze A. (21)
zajęcia z wychowawcą
6 f - Żurawska A. (104)
informatyka
6 f - Toptürk A. (18)
j.polski
6 f - Herma E. (104)
geo
6 f - Królczyk B. (104)
wf
6 f - Jodko M. (H3)
j.polski
6 f - Herma E. (104)
wf
6 f - Jodko M. (H3)
08:00
1
08:45
08:55
2
09:40
09:50
3
10:35
10:45
4
11:30
11:45
5
12:30
12:45
6
13:30
13:40
7
14:25