Bieżący tydzień: 22 czerwca - 28 czerwca
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
hist
6 e - Hurkała E. (211)
wf
6 e - Jodko M. (H4)
s_zaj.sport.
6 e 1 - Skuza P. (Troclik)
s_zaj.sport.
6 e 2 - Zgorzelska-Kosatka J. (Troclik)
j.polski
6 e - Waluś U. (102)
s_zaj.sport.
6 e 1 - Skuza P. (Aqua)
s_zaj.sport.
6 e 2 - Jodko M. (Aqua)
j.polski
6 e - Waluś U. (102)
wf
6 e - Jodko M. (H4)
s_zaj.sport.
6 e 1 - Zgorzelska-Kosatka J. (Troclik)
s_zaj.sport.
6 e 2 - Skuza P. (Troclik)
j.polski
6 e - Waluś U. (102)
s_zaj.sport.
6 e 1 - Skuza P. (Aqua)
s_zaj.sport.
6 e 2 - Jodko M. (Aqua)
s_zaj.sport.
6 e 1 - Skuza P. (Troclik)
s_zaj.sport.
6 e 2 - Jodko M. (Troclik)
mat
6 e - Zborowska L. (102)
mat
6 e - Zborowska L. (102)
informatyka
6 e - Toptürk A. (18)
s_zaj.sport.
6 e 1 - Jodko M. (Aqua)
s_zaj.sport.
6 e 2 - Skuza P. (Aqua)
s_zaj.sport.
6 e 1 - Jodko M. (Troclik)
s_zaj.sport.
6 e 2 - Skuza P. (Troclik)
ang
6 e - Borowska D. (102)
j.polski
6 e - Waluś U. (102)
ang
6 e - Borowska D. (102)
hist
6 e - Hurkała E. (211)
mat
6 e - Zborowska L. (102)
j.polski
6 e - Waluś U. (102)
zajęcia z wychowawcą
6 e - Jodko M. (102)
mat
6 e - Zborowska L. (102)
j.polski
6 e - Waluś U. (102)
ang
6 e - Borowska D. (102)
technika
6 e - Ceglik A. (115)
geo
6 e - Królczyk B. (104)
wf
6 e - Jodko M. (H4)
mat
6 e - Zborowska L. (102)
plastyka
6 e - Hurkała E. (211)
religia
6 e - Bobkiewicz-Braszka I. (102)
religia
6 e - Bobkiewicz-Braszka I. (102)
biol
6 e - Szczugiel B. (40)
muz
6 e - Veltze A. (21)
08:00
1
08:45
08:55
2
09:40
09:50
3
10:35
10:45
4
11:30
11:45
5
12:30
12:45
6
13:30
13:40
7
14:25
14:35
8
15:20