Bieżący tydzień: 22 czerwca - 28 czerwca
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
s_zaj.sport.
5 e gr 1 - Skuza P. (Troclik)
s_zaj.sport.
5 e gr 2 - Szyller W. (Troclik)
biol
5 e - Grzyb I. (103)
j.polski
5 e - Szymecka D. (124)
s_zaj.sport.
5 e gr 1 - Skuza P. (Aqua)
s_zaj.sport.
5 e gr 2 - Lichoń A. (Aqua)
plastyka
5 e - Hurkała E. (124)
s_zaj.sport.
5 e gr 1 - Szyller W. (Troclik)
s_zaj.sport.
5 e gr 2 - Skuza P. (Troclik)
informatyka
5 e inf1 - Toptürk A. (18)
informatyka
5 e inf2 - Kluz A. (17)
j.polski
5 e - Szymecka D. (124)
s_zaj.sport.
5 e gr 1 - Skuza P. (Aqua)
s_zaj.sport.
5 e gr 2 - Lichoń A. (Aqua)
j.polski
5 e - Szymecka D. (124)
mat
5 e - Królczyk D. (124)
mat
5 e - Królczyk D. (124)
s_zaj.sport.
5 e gr 1 - Skuza P. (Troclik)
s_zaj.sport.
5 e gr 2 - Jodko M. (Troclik)
s_zaj.sport.
5 e gr 1 - Lichoń A. (Aqua)
s_zaj.sport.
5 e gr 2 - Skuza P. (Aqua)
wf
5 e - Szyller W. (H5)
geo
5 e - Rychwińska M. (124)
ang
5 e - Zaczyk M. (124)
s_zaj.sport.
5 e gr 1 - Jodko M. (Troclik)
s_zaj.sport.
5 e gr 2 - Skuza P. (Troclik)
hist
5 e - Pietera M. (124)
mat
5 e - Królczyk D. (124)
j.polski
5 e - Szymecka D. (124)
j.polski
5 e - Szymecka D. (124)
zajęcia z wychowawcą
5 e - Szyller W. (124)
mat
5 e - Królczyk D. (124)
ang
5 e - Zaczyk M. (124)
hist
5 e - Pietera M. (124)
wf
5 e - Szyller W. (H5)
mat
5 e - Królczyk D. (124)
ang
5 e - Zaczyk M. (124)
religia
5 e - Kareta I. (124)
wf
5 e - Szyller W. (H5)
religia
5 e - Kareta I. (124)
technika
5 e - Ceglik A. (115)
muz
5 e - Veltze A. (21)
08:00
1
08:45
08:55
2
09:40
09:50
3
10:35
10:45
4
11:30
11:45
5
12:30
12:45
6
13:30
13:40
7
14:25
14:35
8
15:20