Bieżący tydzień: 28 września - 4 października
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
s_zaj.sport.
4 a bas gr 1 - Skuza P. (Troclik)
s_zaj.sport.
4 a gr bas 2 - Flisowski M. (Troclik2)
j.polski
4 a - Waluś U. (103)
mat
4 a - Gut K. (103)
przyr
4 a - Grzyb I. (103)
plastyka
4 a - Dulowska A. (103)
s_zaj.sport.
4 a bas gr 1 - Skuza P. (Troclik)
s_zaj.sport.
4 a gr bas 2 - Flisowski M. (Troclik2)
j.polski
4 a - Waluś U. (103)
informatyka
4 a - Kluz A. (17)
j.polski
4 a - Waluś U. (103)
wf
4 a - Skuza P. (H1)
s_zaj.sport.
4 a bas gr 1 - Flisowski M. (Troclik)
s_zaj.sport.
4 a gr bas 2 - Skuza P. (Troclik2)
s_zaj.sport.
4 a bas gr 1 - Skuza P. (B1)
s_zaj.sport.
4 a gr bas 2 - Brzeźny Z. (B2)
wf
4 a - Skuza P. (H1)
s_zaj.sport.
4 a bas gr 1 - Skuza P. (B1)
s_zaj.sport.
4 a gr bas 2 - Flisowski M. (B2)
mat
4 a - Gut K. (103)
przyr
4 a - Grzyb I. (103)
s_zaj.sport.
4 a bas gr 1 - Brzeźny Z. (B1)
s_zaj.sport.
4 a gr bas 2 - Skuza P. (B2)
wf
4 a - Skuza P. (H1)
s_zaj.sport.
4 a bas gr 1 - Flisowski M. (B1)
s_zaj.sport.
4 a gr bas 2 - Skuza P. (B2)
ang
4 a - Marszałek G. (103)
mat
4 a - Gut K. (103)
muz
4 a - Musioł A. (21)
zajęcia z wychowawcą
4 a - Marszałek G. (103)
hist
4 a - Pietera M. (103)
j.polski
4 a - Waluś U. (103)
j.polski
4 a - Waluś U. (103)
ang
4 a - Marszałek G. (103)
mat
4 a - Gut K. (103)
technika
4 a - Ceglik A. (20)
ang
4 a - Marszałek G. (103)
religia
4 a - Kwaśna D. (103)
religia
4 a - Kwaśna D. (103)
08:00
1
08:45
08:55
2
09:40
09:50
3
10:35
10:45
4
11:30
11:45
5
12:30
12:45
6
13:30
13:40
7
14:25